Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2013 08:24 AP.271.140.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
28.11.2013 15:39 AP.271.140.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.11.2013 12:56 AP.271.140.2013 Informacja z otwarcia ofert
12.10.2013 14:19 AP.271.140.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
12.10.2013 14:11 AP.271.140.1013 Ogłoszenie o zamówieniu