Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2013 10:15 AP.271.148.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
28.10.2013 13:44 AP.271.148.2013 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
25.10.2013 11:24 AP.271.148.2013 Informacja z otwarcia ofert
15.10.2013 11:43 AP.271.148.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
15.10.2013 11:41 AP.271.148.2013 Ogłoszenie o zamówieniu