Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.12.2013 09:37 AP.271.143.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
05.12.2013 12:27 AP.271.143.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.11.2013 11:20 AP.271.143.2013 Informacja z otwarcia ofert
12.11.2013 13:11 AP.271.143.2013 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
18.10.2013 11:03 AP.271.143.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
18.10.2013 10:57 AP.271.143.2013 Ogłoszenie o zamówieniu