Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2013 11:54 AP.271.152.2013 Ogłoszenie o udzieleniu ogłoszenia
14.11.2013 13:47 AP.271.152.2013 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
07.11.2013 13:02 AP.271.152.2013 Informacja z otwarcia ofert
04.11.2013 13:25 AP.271.152.2013 Zapytania i odpowiedzi 2,3,4,5,6
24.10.2013 17:01 AP.271.152.2013 Zapytanie i odpowiedź nr 1
22.10.2013 13:38 AP.271.152.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
22.10.2013 13:35 AP.271.152.2013 Ogłoszenie o zamówieniu