Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2013 13:05 AP.271.145.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
13.11.2013 09:53 AP.271.145.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
05.11.2013 13:33 AP.271.145.2013 Informacje z otwarcia ofert
29.10.2013 12:53 AP.271.145.2013 Zapytanie nr 1 i odpowiedzi
24.10.2013 11:34 AP.271.145.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
24.10.2013 11:33 AP.271.145.2013 Ogłoszenie o zamówieniu