Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.01.2014 13:14 AP.271.146.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
02.01.2014 12:13 AP.271.146.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.12.2013 13:34 AP.271.146.2013 Informacja z otwarcia ofert
06.11.2013 10:56 AP.271.146.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
06.11.2013 10:45 AP.271.146.2013 Ogłoszenie o zamówieniu