Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.11.2014 13:28 EZ.1431.19.2014 Oferta realizacji zadania publicznego: "Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom – „kromka chleba + nadzieja”.
22.10.2014 14:50 EK.524.2.79.2014 Oferta realizacji zadania publicznego: „Udział w Międzynarodowych Zawodach Pływackich XXV Memoriał Marka Petrusewicza”.
17.10.2014 12:10 EK.524.1.6.2014 Oferta realizacji zadania publicznego: "Obchody 55-lecia działalności Koła Polskiego Związku Niewidomych w Rudzie Śląskiej".
29.08.2014 14:10 EK.524.2.78.2014 Oferta realizacji zadania publicznego: „Organizacja imprez turystyczno krajoznawczych”.
28.08.2014 15:45 EZ.1431.18.2014 Wynik konkursu: „Mam Alternatywę. Program profilaktyczny z zakresu narkomanii”.
20.08.2014 09:59 EZ.1431.17.2014 Ogłoszenie w spr. konkursu ofert pn. „Sfinansowanie lub dofinansowanie wkładu własnego(..)
28.07.2014 14:34 EZ.8141.2.6.2014 Ogłoszenie konkursu: „Mam Alternatywę. Program profilaktyczny z zakresu narkomanii”.
09.07.2014 13:53 EZ.1431.14.2014 Wynik konkursu: „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”
09.07.2014 13:51 EZ.1431.14.2014 Wynik konkursu: „Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy”.
11.06.2014 15:35 EZ.1431.12.2014 Oferta realizacji zadania publicznego: „W rodzinie mocniejsi”
10.06.2014 15:30 EZ.8141.2.5.2014 Ogłoszenie konkursu: "Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy".
10.06.2014 15:28 EZ.8141.2.4.2014 Ogłoszenie konkursu: "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży".
20.05.2014 10:35 EK.524.1.3.2014 Oferta realizacji zadania publicznego: „In Memoriam Castri – Ku Pamięci Grodu”.
02.05.2014 12:27 EZ.1431.9.2014 Wynik konkursu: „Dni Profilaktyki”.
02.05.2014 12:23 EZ.1431.9.2014 Wynik konkursu: „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży”.
15.04.2014 15:52 EZ.1431.8.2014 Wynik konkursu: „Wakacje ze zdrowiem".
10.04.2014 13:32 EZ.1431.7.2014 Wynik konkursu: „Sfinansowanie lub dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych”.
10.04.2014 13:27 EZ.1431.7.2014 Wynik konkursu: „Ochrona praw dziecka jako element działań profilaktycznych zapobiegających patologiom społecznym”.
10.04.2014 13:22 EK.524.2.77.2014 Oferta realizacji zadania publicznego: „„Wycieczka krajoznawczo – turystyczna sposobem na poznawanie ciekawych zabytków Polski, spędzenie czasu wolnego oraz integrację seniorów”.
27.03.2014 15:53 EZ.8141.2.3.2014 Ogłoszenie konkursu: "Dni Profilaktyki".
27.03.2014 15:46 EZ.8141.2.2.2014 Ogłoszenie konkursu: "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży".
26.03.2014 15:28 EK.524.2.76.2014 Oferta realizacji zadania publicznego: „Półfinałowy Turniej Młodzieżowego Pucharu Polski w Piłce Ręcznej Dziewcząt”.
25.03.2014 14:45 EZ.524.2.19.2014 Wynik konkursu: „Sfinansowanie lub dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych”.
13.03.2014 13:41 EK.524.2.75.2014 Oferta realizacji zadania publicznego: "Aktywne i sprawne społeczeństwo – przygotowanie uczniów rudzkich szkół do biegu sztafetowego na dystansie 55 km".
10.03.2014 13:17 EZ.8041.2.1.2014 Ogłoszenie konkursu: "Ochrona praw dziecka jako element działań profilaktycznych zapobiegających patologiom społecznym".
10.03.2014 13:11 EZ.8030.1.5. 2014 Ogłoszenie konkursu: "Wakacje ze zdrowiem".
05.03.2014 12:44 EZ.1431.2.2014 Wynik konkursu: „Godne życie i umieranie”
03.03.2014 12:07 EK.524.2.74.2014 Oferta realizacji zadania publicznego: "Turystyka i krajoznawstwo".
17.02.2014 10:44 EK.524.2.78.2013 Oferta realizacji zadania publicznego: „Udział SR-S Gwiazda Ruda Śląska w turniejach finałowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu w kategorii U16 i U18”.
06.02.2014 10:36 EK.524.1.2.2014 Oferta realizacji zdania publicznego: "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".
05.02.2014 09:29 EZ.1431.1.2014 Ogłoszenie konkursu: "Godne życie i umieranie".
30.01.2014 10:54 EZ.1431.24.2013 Wynik konkursu: „Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich”
30.01.2014 10:50 EZ.1431.24.2013 Wynik konkursu: „Aktywizacja osób starszych poprzez działania interdyscyplinarne wspomagające utrzymanie prawidłowej kondycji”
30.01.2014 10:48 EZ.1431.24.2013 Wynik konkursu: „Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej”
30.01.2014 10:46 EZ.1431.24.2013 Wynik konkursu: „Spotkania integracyjne środowiska emerytów i rencistów”
30.01.2014 10:41 EZ.1431.24.2013 Wynik konkursu: „Integrowanie mniejszości narodowych szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną”
30.01.2014 10:20 EZ.1431.24.2013 Wynik konkursu: „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności woluntarystycznej na terenie Rudy Śląskiej”
30.01.2014 10:17 EZ.1431.24.2013 Wynik konkursu: „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób starszych”
30.01.2014 10:14 EZ.1431.24.2013 Wynik konkursu: „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”
30.01.2014 10:11 EZ.1431.24.2013 Wynik konkursu: „Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
30.01.2014 10:09 EZ.1431.24.2013 Wynik konkursu: „Diabetycy 2014”
30.01.2014 10:06 EZ.1431.24.2013 Wynik konkursu: „Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi”
30.01.2014 10:01 EZ.1431.24.2013 Wynik konkursu: „Godne życie i umieranie”.
30.01.2014 09:53 EZ.1431.24.2013 Wynik konkursu: „Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci”.
30.01.2014 09:49 EZ.1431.24.2013 Wynik konkursu: „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska”.
15.01.2014 15:49 EZ.8141.2.00006.2013 Wynik konkursu: „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – ferie z profilaktyką”.
30.12.2013 15:54 EZ.8030.3.12.2013 Ogłoszenie konkursu: "Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi".
30.12.2013 15:51 EZ.8030.3.17.2013 Ogłoszenie konkursu: "Diabetycy 2014".
30.12.2013 15:48 EZ.524.1.10.2013 Ogłoszenie konkursu: "Spotkania integracyjne środowiska emerytów i rencistów".
30.12.2013 13:57 EZ.524.1.11.2013 Ogłoszenie konkursu: "Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej".

1 2 następna