Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2014 12:07 AP.271.162.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
16.12.2013 09:05 AP.271.162.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.12.2013 13:04 AP.271.162.2013 Informacja z otwarcia ofert
03.12.2013 10:36 AP.271.162.2013 Zapytanie nr 2 + odpowiedź
29.11.2013 13:40 AP.271.162.2013 Zapytanie do SIWZ nr 1 + odpowiedź
27.11.2013 12:43 AP.271.162.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
27.11.2013 12:40 AP.271.162.2013 Ogłoszenie o zamówieniu