Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.02.2014 14:01 AP.271.170.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
06.02.2014 12:12 AP.271.170.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
31.01.2014 12:10 AP.271.170.2013 Informacja z otwarcia ofert
24.01.2014 11:19 AP.271.170.2013 Zapytanie nr 5 i odpowiedzi
23.01.2014 14:14 AP>271.170.2013 Zapytanie nr 4 i odpowiedź
22.01.2014 14:24 AP.271.170.2013 Zapytanie nr 3 i odpowiedzi
20.01.2014 14:20 AP.271.170.2013 Zapytanie nr 2 do SIWZ i odpowiedzi
08.01.2014 08:26 AP.271.170.2013 Modyfikacja SIWZ
23.12.2013 14:16 AP.271.170.2013 Zapytanie do treści SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
14.12.2013 14:58 AP.271.170.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
14.12.2013 14:54 AP.271.170.2013 Ogłoszenie o zamówieniu