Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.03.2014 08:54 AP.271.169.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
20.02.2014 10:43 AP.271.169.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
23.01.2014 12:43 AP.271.169.2013 Informacja z otwarcia ofert
13.01.2014 13:40 AP.271.169.2013 Zapytanie Nr 1 i 2 + odpowiedzi
17.12.2013 09:33 AP.271.169.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
17.12.2013 09:27 AP.271.169.2013 Ogłoszenie o zamówieniu