Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.03.2014 09:19 AP.271.171.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
04.03.2014 08:32 AP.271.171.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
10.02.2014 12:14 AP.271.171.2013 Informacje z otwarcia ofert
20.01.2014 15:43 AP.271.171.2013 Zapytanie nr 3 i odpowiedź
20.01.2014 14:36 AP.271.171.2013 Zapytanie nr 2 i odpowiedzi
19.01.2014 13:08 AP.271.171.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane
17.01.2014 12:09 AP.271.171.2013 Zapytanie nr 1 i odpowiedź
17.01.2014 10:29 AP.271.171.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - wysłane do publikacji
17.12.2013 11:24 AP.271.171.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
17.12.2013 11:23 AP.271.171.2013 Ogłoszenie o zamówieniu