Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.02.2014 13:11 AP.271.172.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
27.01.2014 13:33 AP.271.172.2013 Zawiadomienie o wyniku
13.01.2014 13:59 AP.271.172.2013 Informacja z otwarcia ofert
02.01.2014 13:04 AP.271.172.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
02.01.2014 13:01 AP.271.172.2013 Ogłoszenie o zamówieniu