Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.12.2014 13:31 KD.7021.022.2014.BW Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. udzielenia Miastu Ruda Śląska pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. na wprowadzanie ścieków (wód opadowych i roztopowych) (..)
25.11.2014 08:35 KD.7021.023.2014.BW Zawiadomienie Prezydenta Miasta Katowice w spr. "Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia wschodniej części ulicy Kochłowickiej w Rudzie Śląskiej do rowu otwartego (...)"
25.11.2014 08:32 KD.7021.023.2014.BW Zawiadomienie Prezydenta Miasta Katowice w spr. "Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia zachodniej części ulicy Kochłowickiej i północnej części ulicy Odrzańskiej w (...)"
19.11.2014 12:57 AU.6740.586.2014 Informacja w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p/n.: „Rozbudowa ul. Gwardii Ludowej wraz z przebudową ul. Dobrej Nadziei w Rudzie Śląskiej, na (...)".
17.11.2014 09:38 KKS.6324.1.84.2014 Informacja w spr. "Przedłożenia do konsultacji społecznych projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki na obszarze działania (...)"
28.10.2014 09:38 KD.7021.022.2014.BW Informacja w spr. udzielenia Miastu Ruda Śląska pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni Rolnicza istniejącym wylotem (...)
22.10.2014 10:14 PZ.6740.842.2013 Informacja w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p/n.: „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (działki o oznacz. geod. 3462; 629/92; (...)".
10.10.2014 12:58 KKS.6220.1.69.2012 Informacja w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości (...)".
01.10.2014 14:14 AU.6740.586.2014 Informacja w spr. „Rozbudowa ul. Gwardii Ludowej wraz z przebudową ul. Dobrej Nadziei w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 3615/68, 3620/68, 2862, 957/65, 2859, (...)".
01.10.2014 13:56 KKS.6324.1.69.2014 Informacja w spr. konsultacji społecznych projektu rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Kłodnicy.
24.09.2014 10:40 AU.6733.2.2014 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego "Budowa sieci wodociągowej realizowanej na działkach nr 715/309, 1917/106 położonych w (...)".
04.09.2014 12:38 AU.6733.1.2014 Informacja w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej na działkach nr 698/152, 1881/151, 2068/152 (...)".
20.08.2014 09:44 PZ.6740.842.2013 Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p/n.: „przebudowa ulicy Przemysłowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach"
13.08.2014 11:54 SP.3020.2.2014 Ogłoszenie dot. publicznego losowania kolejności zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2015 r. oraz wykaz miejsc do głosowania nad wyborem zadań
13.08.2014 09:57 PZ.6740.416.2011 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w spr zmiany decyzji o zmianie pozwolenia na budowę inwestycji pn. „budowa obiektu „Zakładu Produkcji Wyrobów Mięsnych i Wędliniarskich” na nieruchomości(.)
09.07.2014 14:00 KKS.6220.1.18.2014 Informacja w spr. "Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze-Katowice-Kraków, odcinek nr 2 w km 1,150-0,000 linii nr 134 i km 15,810-19,500 linii nr 133".
30.06.2014 15:40 Ogłoszenie w sprawie wydawania Kart Parkingowych dla niepełnosprawnych.
30.06.2014 14:43 KD.7013.1.2011 Informacja w spr. „Rozbudowa ulicy Władysława Jagiełły i ulicy Dojazdowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową sieci (...)".
20.06.2014 12:03 KKS.6220.1.3.2014 Sprostowanie informacji w spr. "Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30 (III korytarz) na odcinku Opole-Katowice-Kraków w obszarze województwa śląskiego”
16.06.2014 09:36 KKS.6220.1.18.2014 Informacja w spr. "Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30 (III korytarz) na odcinku Opole-Katowice-Kraków w obszarze województwa śląskiego”
06.06.2014 13:52 ZSC.212.6.2014 Ogłoszenie o naborze na pracownika Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
30.05.2014 10:24 KKS.6220.1.3.2014 Informacja w spr. modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze-Katowice-Kraków, odcinek Jaworzno Szczakowa - granica województwa śląskiego/małopolskiego (km 19,500-24,093 linia 133).
29.05.2014 09:38 KKS.6220.1.22.2014 Informacja w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu z węgla ze złoża „Śmiłowice””
26.05.2014 14:42 KKS.6220.1.69.2012 Informacja w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na (...)".
22.05.2014 10:17 KKS.6341.6.2014 Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie ścieków z przelewów burzowych z kolektora Szymanowskiego i kolektora Kokota do potoku Bielszowickiego w km 5+125."
22.05.2014 09:58 KKS.6341.2.2014 Informacja w spr. „Projekt przebudowy ul. Przemysłowej w Rudzie Śląskiej”.
21.05.2014 09:47 KKS.6220.1.18.2014 Informacja w spr. "Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze-Katowice-Kraków, odcinek nr 2 w km 1,150-0,000 linii nr 134 i km 15,810-19,500 linii nr 133, w zakresie układu (...)"
30.04.2014 13:07 KKS.6220.1.18.2014 Informacja w spr. „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30 (III korytarz) na odcinku Opole-Katowice-Kraków w obszarze województwa śląskiego według wariantu 3”, na odcinku Zabrze-Katowice-Kraków (...)
15.04.2014 15:43 FB.3060.1.2014 Zaproszenie do składania ofert na AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Miasta Ruda Śląska
11.04.2014 12:56 KKS.6220.1.61.2013 Informacja w spr. „Budowa kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej odprowadzającej oczyszczone ścieki technologiczne i bytowe w miejscowości Ruda Śląska i Świętochłowice z terenu Zakładu Produkcji (...)".
07.04.2014 11:51 KKS.6324.1.23.2014 Informacja w spr. przystąpienia do sporządzenia projektu planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki.
28.03.2014 09:07 KKS.6341.2.2014 Informacja w spr. „Projekt przebudowy ul. Przemysłowej w Rudzie Śląskiej”.
25.03.2014 14:01 KSR.5520.9.19.2014 Informacja w sprawie unieważnienia legitymacji służbowej pracownika Straży Miejskiej
21.03.2014 09:15 KKS.6220.1.41.2013 Informacja w spr. „Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego”.
14.03.2014 13:29 KKS.6220.1.3.2014 Informacja w spr. "Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze-Katowice-Kraków, odcinek Jaworzno Szczakowa-granica województwa śląskiego/małopolskiego".
13.03.2014 12:34 Informacja w spr. „Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1-ego Maja do ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ul. Ks. Niedzieli - (...)".
12.03.2014 15:03 PZ.6740.206.2013 Informacja w spr. „Przebudowa ul. Średniej w Rudzie Ślaskiej - Kochłowicach".
10.03.2014 13:01 KKS.6220.1.41.2013 Informacja w spr. „Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego”.
05.03.2014 12:53 KKS.6220.1.41.2013 Informacja w spr. „Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego”
03.03.2014 12:47 PZ.6740.837.2012 Informacja w spr. zezwolenia na inwestycję drogową: "Rozbudowa ulicy Władysława Jagiełły i ulicy Dojazdowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia (...)".
24.02.2014 13:21 KKS.6220.1.41.2013 Informacja w spr. przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego”.
12.02.2014 14:57 KKS.6220.1.41.2013 Informacja w spr. „Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego".
07.02.2014 09:15 KKS.6341.2.2014 Informacja w spr. ogłoszenia Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie dot. inwestycji pn. „Projekt przebudowy ul. Przemysłowej w Rudzie Śląskiej”.
06.02.2014 10:44 KKS.6226.1.4.2014 Informacja w spr. decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. Nr 60/OS/2014 znak CZ.OS.PZ.7222.24.2013 zmieniającej na wniosek strony pozwolenie zintegrowane udzielone (...)
31.01.2014 11:48 KKS.6220.1.3.2014 Informacja w spr. „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30 (III korytarz) na odcinku Opole-Katowice-Kraków w obszarze województwa śląskiego według wariantu 3”.
27.01.2014 10:54 KKS.6341.00044.2013 Informacja w spr. „Udzielenia pozwolenia wodnoprawnnego na szczególne korzystania z wód tj. wprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia przebudowywanego odcinka ul. Ks. Tunkla"
20.01.2014 09:42 KKS.6220.1.3.2014 Informacja w spr. „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30 (III korytarz) na odcinku Opole-Katowice-Kraków w obszarze województwa śląskiego według wariantu 3”.
20.01.2014 09:29 PZ.6740.837.2012 Informacja w spr. „Rozbudowa ulicy Władysława Jagiełły i ulicy Dojazdowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową sieci (...)".
03.01.2014 12:13 KKS.6220.1.9.2013 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w spr. „Przebudowa odcinka autostrady A-4 wraz z remontem nawierzchni jezdni oraz systemu odwodnienia od km 327+450 do (...)".
02.01.2014 15:14 KKS.6220.1.63.2013 Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w spr. "Strategii Rozwoju Transportu do 2020r."