Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2014 10:28 KKS.6341.38.2014 Informacja w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni St-1, zlokalizowanej w Mikołowie przy ulicy Bielskiej 49 oraz szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych (...)
19.12.2014 09:20 KKS.6341.40.2014 Informacja w spr. „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”.
18.12.2014 09:48 KKS.6220.1.69.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na (...)".
10.12.2014 16:00 KKS.6220.1.15.2014 Zawiadomienie stron w spr. „Budowa odcinka trasy N-S od ul. Bukowej do ul. Kokota wraz z węzłem dwupoziomowym”.
04.12.2014 14:00 KKS.6341.37.2014 Zawiadomienie stron w spr. "udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie kablem elektroenergetycznym pod dnem rzeki Kłodnicy w km 65,322 wzdłuż mostu w ciągu ulicy Poniatowskiego w (...)".
03.12.2014 15:10 KKS.6220.1.44.2014 Zawiadomienie stron w spr. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pomorskiej, Kochanowskiego, Krańcowej, Reja, Kochłowickiej”
03.12.2014 11:13 KKS.6220.1.35.2012 Informacja w spr. „Instalacja do produkcji kruszyw”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Niedurnego 79, na terenie Huty „Pokój” S.A.(działka nr 3025/215).
01.12.2014 09:38 KKS.6220.1.33.2014 Zawiadomienie stron w spr. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności i Zamenhofa wraz z wylotem i zabudową separatora – zlewnia Miodowa – Zadanie 1 oraz przebudowa kanalizacji (...)
28.11.2014 14:25 KKS.6220.1.32.2014 Zawiadomienie stron w spr. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej zadanie 3 – „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora – zlewnia (...)
28.11.2014 14:22 KKS.6220.1.32.2014 Informacja w spr. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej zadanie 3 – „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora – zlewnia „Międzyblokowa (...)
24.11.2014 15:42 KKS.6220.1.69.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na (...)".
27.10.2014 12:17 KKS.6341.32.2014 Informacja w spr. "Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez studnie chłonne i skrzynki rozsączające z terenu pawilonu handlowego (...) przy ul. Piastowskiej".
24.10.2014 13:49 KKS.6220.1.30.2014 Informacja w spr. „Budowa mostu w ciągu ul. Piastowskiej w rejonie ul. Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej nad ciekiem Rów Miechowicki”.
24.10.2014 13:46 KKS.6220.1.69.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a”.
21.10.2014 13:22 KKS.6220.1.33.22014 Informacja w spr. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności i Zamenhofa wraz z wylotem i zabudową separatora – zlewnia Miodowa – Zadanie 1 oraz Przebudowa kanalizacji deszczowej w (...)"
21.10.2014 13:19 KKS.6220.1.33.2014 Zawiadomienie stron w spr. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności i Zamenhofa wraz z wylotem i zabudową separatora – zlewnia Miodowa – Zadanie 1 oraz Przebudowa kanalizacji (...)".
21.10.2014 13:16 KKS.6220.1.32.2014 Informacja w spr. „Przebudowa kanalizacji w ulicy Energetyków i Solidarności, Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora – zlewnia „Energetyków”.
21.10.2014 13:10 KKS.6220.1.32.2014 Zawiadomienie stron w spr. „Przebudowa kanalizacji w ulicy Energetyków i Solidarności, Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora – zlewnia „Energetyków”.
17.10.2014 12:46 KKS.6220.1.69.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a”
14.10.2014 11:49 KKS.6341.35.2014 Informacja w spr. "Wykonanie przekroczenia cieku wodnego (ciek Ornontowicki) w związku z projektowaną przebudową sieci telekomunikacyjnej w Ornontowicach przy ulicy Chudowskiej".
13.10.2014 12:19 KKS.6341.34.2014 Informacja w spr. "Zarurowanie istniejącego rowu terenowego na odcinku A-B, zlokalizowanego na działce o nr geodezyjnym 3044/26 w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Podlaskiej oraz na (...)".
10.10.2014 13:12 KKS.6220.1.29.2014 Informacja w spr. „Modernizacja ul. Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej – Bykowinie – I etap".
10.10.2014 13:06 KKS.6220.1.29.2014 Zawiadomienie stron w spr. „Modernizacja ul. Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej – Bykowinie – I etap”.
10.10.2014 13:02 KKS.6220.1.69.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a”, na (...)"
03.10.2014 10:46 KKS.6341.28.2014 Informacja w spr. "Wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu „W” Ø1500 mm do potoku Bielszowickiego w km 13+050"
29.09.2014 09:17 KKS.6220.1.28.2014 Informacja w spr. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Poświatowskiej, Rodziewiczówny, Dąbrowskiej, Kuncewiczowej w Rudzie Śląskiej – Halembie".
29.09.2014 09:13 KKS.6220.1.28.2014 Zawiadomienie stron w spr. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Poświatowskiej, Rodziewiczówny, Dąbrowskiej, Kuncewiczowej w Rudzie Śląskiej – Halembie".
18.09.2014 15:02 KKS.6341.30.2014 Informacja w spr. "Wykonanie przepustu na rowie, położonym na działce o numerze geodezyjnym 434/78, w celu uzyskania dojazdu do nieruchomości położonej na działce o numerze geodezyjnym 780/78".
18.09.2014 14:58 KKS.6220.1.33.2014 Zawiadomienie w spr. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności i Zamenhofa wraz z wylotem i zabudową separatora – zlewnia Miodowa – Zadanie 1 oraz Przebudowa kanalizacji (...)".
12.09.2014 15:06 KKS.6341.29.2014 Informacja w spr. "Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej, etap IV – Rozbudowa DK 81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła (...)".
29.08.2014 12:13 KKS.6220.1.69.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a”.
25.08.2014 15:10 KKS.6220.1.28.2014 Informacja w spr. budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Poświatowskiej, Rodziewiczówny, Dąbrowskiej, Kuncewiczowej w Rudzie Śląskiej – Halembie.
25.08.2014 15:07 KKS.6220.1.28.2014 Zawiadomienie stron w spr. budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Poświatowskiej, Rodziewiczówny, Dąbrowskiej, Kuncewiczowej w Rudzie Śląskiej – Halembie.
22.08.2014 10:02 KKS.6220.1.29.2014 Zawiadomienie stron w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ul. Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej – Bykowinie – I etap”
22.08.2014 09:59 KKS.6220.1.29.2014 Obwieszczenie w spr. zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ul. Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej(..)
20.08.2014 09:12 KKS.6220.1.24.2014 Informacja w spr. określenia środowiskowego uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych i gazu LPG wraz z obiektami towarzyszącymi, myjnią, infrastrukturą techniczną (...)
11.08.2014 08:50 KKS.6220.1.32.2014 Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej” zadanie 3 – „Przebudowa kanalizacji deszczowej (...)
11.08.2014 08:42 Zawiadomienie stron w spr. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Górnej i ul. Na Piaski w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach” (...)
11.08.2014 08:36 KKS.6220.1.17.2014 Informacja w spr. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Górnej i ul. Na Piaski w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach” (...)
08.08.2014 11:42 KKS.6341.22.2014 Zawiadomienie stron w spr. zakończenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
01.08.2014 11:38 KKS.6220.1.69.2012 Informacja w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a”.
01.08.2014 11:35 KKS.6220.1.69.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a”.
28.07.2014 14:20 KKS.6341.23.2014 Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie 336 skrzynek rozsączających celem wprowadzania wód opadowych i roztopowych z dachu projektowanej hali produkcyjnej do ziemi, na terenie zakładu Lambertz (...)"
25.07.2014 11:35 KKS.6220.1.28.2014 Wszczęcie postępowania w spr. "Budowia kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Poświatowskiej, Rodziewiczówny, Dąbrowskiej, Kuncewiczowej w Rudzie Śląskiej – Halembie".
24.07.2014 10:05 KKS.6341.21.2014 Informacja o wszczęciu postępowania w spr. "Wykonanie urządzenia wodnego tj. układu rozsączania ścieków, (...)".
24.07.2014 10:02 KKS.6220.1.23.2013 Informacja w spr. „Wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych wraz z rekultywacją”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ul. Stalowej (działki o nr 2878 i 3046/215).
22.07.2014 09:06 KKS.6341.22.2014 Informacja o wszczęciu postępowania w spr. "Odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do studni chłonnej, w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 24, na terenie działki nr 585/42 (...)".
17.07.2014 10:54 KKS.6220.1.23.2014 Informacja w spr. „Przebudowa gazociągu Dn150 CN 1,6 MPa relacji Szobiszowice-Szopienice - odgałęzienie do SRP Cynkowa w Rudzie Śląskiej”.
16.07.2014 14:52 KKS.6220.1.29.2014 Informacja w spr. „Modernizacja ul. Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej – Bykowinie – I etap”
14.07.2014 15:40 KKS.6220.1.43.2013 Informacja w spr. „Przebudowa mostu przy ul. Piastowskiej nad rzeką Bytomką”.

1 2 następna