Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.02.2014 13:29 AP.271.176.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
05.02.2014 13:05 AP.271.176.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
21.01.2014 13:30 AP.271.176.2013 Informacja z otwarcia ofert
16.01.2014 12:10 AP.271.176.2013 Zapytanie nr 1 + odpowiedź
16.01.2014 12:08 AP.271.176.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
07.01.2014 15:27 AP.271.176.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
07.01.2014 15:24 AP.271.176.2013 Ogłoszenie o zamówieniu