Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.03.2014 13:36 AP.271.7.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
10.03.2014 11:42 AP.271.7.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
21.02.2014 09:08 AP.271.7.2014 Wybór oferty najkorzystniejszej
17.02.2014 12:02 AP.271.7.2014 Informacja z otwarcia ofert
07.02.2014 14:02 AP.271.7.2014 Informacja o wartości zamówienia
04.02.2014 11:26 AP.271.7.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
04.02.2014 11:24 AP.271.7.2014 Ogłoszenie o zamówieniu