Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.03.2014 10:26 AP.271.13.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
12.03.2014 09:19 AP.271.13.2014 Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.02.2014 13:55 AP.271.13.2014 Informacja z otwarcia ofert
19.02.2014 15:49 AP.271.13.2014 Zapytanie Nr 4 + odpowiedź
19.02.2014 14:50 AP.271.13.2014 Zapytanie Nr 3 + odpowiedź
19.02.2014 09:49 AP.271.13.2014 Zapytanie Nr 1 i 2 + odpowiedzi
07.02.2014 11:22 AP.271.13.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
07.02.2014 11:19 AP.271.13.2014 Ogłoszenie o zamówieniu