Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.05.2014 10:52 AP.271.11.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zadanie nr 1)
15.04.2014 09:44 AP.271.11.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
26.03.2014 11:42 AP.271.11.2014 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
19.03.2014 13:25 AP.271.11.2014 Informacja z otwarcia ofert
12.03.2014 10:48 AP.271.11.2014 Zapytanie i odpowiedź nr 3
06.03.2014 16:02 AP.271.11.2014 Zapytanie i odpowiedzi
08.02.2014 16:53 AP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
08.02.2014 16:51 AP.271.11.2014 Ogłoszenie o zamówieniu