Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.06.2014 09:38 AP.271.177.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
13.05.2014 15:08 AP.271.177.2013 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
31.03.2014 15:35 AP.271.177.2013 Informacja z otwarcia ofert
25.03.2014 08:34 AP.271.177.2013 Zapytanie i odpowiedź nr 6
20.03.2014 12:32 AP.271.177.2013 Zapytanie i odpowiedź nr 5
17.03.2014 13:57 AP.271.177.2013 Zapytania i odpowiedzi nr 1-4
20.02.2014 12:52 AP.271.177.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
20.02.2014 12:50 AP.271.177.2013 Ogłoszenie o zamówieniu