Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.04.2014 16:17 AP.271.23.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
28.03.2014 09:55 AP.271.23.2014 Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.03.2014 12:08 AP.271.23.2014 Informacja z otwarcia ofert
05.03.2014 12:40 AP.271.23.2014 Zapytanie do SIWZ nr 4 + odpowiedzi
04.03.2014 10:36 AP.271.23.2014 Zapytanie do SIWZ nr 1, 2, 3 + odpowiedzi
24.02.2014 15:23 AP.271.23.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
24.02.2014 15:21 AP.271.23.2014 Ogłoszenie o zamówieniu