Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2014 09:37 AP.271.15.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
29.04.2014 13:37 AP.271.15.2014 Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.03.2014 16:44 AP.271.15.2014 Informacja z otwarcia ofert
17.03.2014 14:15 AP.271.15.2014 Zapytanie nr 10 + odpowiedzi
14.03.2014 13:26 AP.271.15.2014 Zapytanie nr 7, 8 i 9 i odpowiedzi
13.03.2014 13:44 AP.271.15.2014 Zapytanie nr 6 do SIWZ i odpowiedzi
13.03.2014 11:19 AP.271.15.2014 Zapytanie nr 4 do SWIZ i odpowiedzi
12.03.2014 12:05 AP.271.15.2014 Zapytanie nr 5 i odpowiedzi
11.03.2014 11:11 AP.271.15.2014 Zapytanie nr 3 i odpowiedzi
11.03.2014 11:07 AP.271.15.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
10.03.2014 10:43 AP.271.15.2014 Zapytanie nr 2 do SIWZ i odpowiedzi
07.03.2014 13:42 AP.271.15.2014 Zapytanie nr 1 do SIWZ i odpowiedzi
27.02.2014 15:32 AP.271.15.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
27.02.2014 15:27 AP.271.15.2014 Ogłoszenie o zamówieniu