Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.04.2014 10:17 AP.271.38.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
17.04.2014 09:32 AP.271.38.2014 Zawiadomienie o wyniku postępowania
25.03.2014 13:22 AP.271.38.2014 Informacje z otwarcia ofert
14.03.2014 13:02 AP.271.38.2014 Zmiana SIWZ (godziny składania i otwarcia ofert)
14.03.2014 12:16 AP.271.38.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
14.03.2014 12:15 AP.271.38.2014 Ogłoszenie o zamówieniu