Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.05.2014 09:05 AP.271.41.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
05.05.2014 11:37 AP.271.41.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
22.04.2014 11:15 AP.271.41.2014 Zawiadomienie o wyniku postępowania
03.04.2014 14:32 AP.271.41.2014 Informacja z otwarcia ofert
27.03.2014 13:35 AP.271.41.2014 Zapytanie nr 1 + odpowiedzi
18.03.2014 11:41 AP.271.41.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
18.03.2014 11:39 AP.271.41.2014 Ogłoszenie o zamówieniu