Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2014 12:49 AP.271.42.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
06.05.2014 15:21 AP.271.42.2014 Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.04.2014 12:20 AP.271.42.2014 Informacja z otwarcia ofert
14.04.2014 15:40 AP.271.42.2014 Zapytanie do treści SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
11.04.2014 12:56 AP.271.42.2014 Modyfikacja SIWZ nr 2
10.04.2014 14:02 AP.271.42.2014 Modyfikacja SIWZ
10.04.2014 14:00 AP.271.42.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
03.04.2014 16:40 AP.271.42.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
03.04.2014 16:37 AP.271.42.2014 Ogłoszenie o zamówieniu