Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.06.2014 10:55 AP.271.48.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
19.05.2014 15:27 AP.271.48.2014 Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.05.2014 14:19 AP.271.48.2014 Informacja z otwarcia ofert
30.04.2014 10:13 AP.271.48.2014 Zapytanie Nr 5 + odpowiedź
28.04.2014 10:58 AP.271.48.2014 Zapytanie Nr 4 + odpowiedź
25.04.2014 13:43 AP.271.48.2014 Zapytanie Nr 1 - 3 + odpowiedzi
16.04.2014 15:10 AP.271.48.2014 Zmiana SIWZ
15.04.2014 13:55 AP.271.48.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
15.04.2014 13:52 AP.271.48.2014 Ogłoszenie o zamówieniu