Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.09.2014 09:18 AP.271.18.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
18.08.2014 14:13 AP.271.18.2014 Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.07.2014 14:05 Ap.271.18.2014 Informacje z otwarcia ofert
28.06.2014 10:03 AP,271.18.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (opublikowane)
27.06.2014 09:06 AP.271.18.2014 Zapytania nr 16-17 i odpowiedzi
26.06.2014 09:45 AP.271.18.2014 Zapytanie nr 15 i odpowiedzi
25.06.2014 15:28 AP.271.18.2014 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
25.06.2014 15:23 AP.271.18.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (wysłane)
25.06.2014 14:56 AP.271.18.2014 Zapytanie nr 14 i odpowiedzi
24.06.2014 12:22 AP.271.18.2014 Zapytanie nr 13 i odpowiedzi
23.06.2014 13:57 AP.271.18.2014 Zapytanie nr 12 oraz odpowiedzi z załącznikami
19.06.2014 09:58 AP.271.18.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (opublikowane)
18.06.2014 08:56 AP.271.18.2014 Zapytanie nr 11 i odpowiedzi
16.06.2014 14:10 AP.271.18.2014 Zapytanie nr 10 i odpowiedzi
16.06.2014 14:08 AP.271.18.2014 2 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (wysłane)
13.06.2014 09:12 AP.271.18.2014 Zapytanie nr 9 i odpowiedzi
13.06.2014 09:07 AP.271.18.2014 Zapytanie 8 i odpowiedzi do SIWZ
07.06.2014 09:56 AP.271.18.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane)
06.06.2014 09:51 AP.271.2014 Zapytanie nr 7 i odpowiedź
05.06.2014 11:06 AP.271.18.2014 Zapytania i odpowiedzi 5-6
05.06.2014 08:35 AP.271.18.2014 Zapytania i odpowiedzi 2-4
05.06.2014 08:34 AP.271.18.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (wysłane)
19.05.2014 11:20 AP.271.18.2014 Informacja o wniesieniu odwołania
13.05.2014 13:02 AP.271.18.2014 Zapytanie nr 1 i odpowiedź
06.05.2014 10:18 AP.271.18.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
06.05.2014 10:17 AP.271.18.2014 Ogłoszenie o zamówieniu