Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.06.2014 10:47 AP.271.71.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
13.06.2014 13:58 AP.271.71.2014 Sprostowanie do wyniku postępowania
13.06.2014 12:47 AP.271.71.2014 Zawiadomienie o wyniku postępowania
29.05.2014 12:57 AP.271.71.2014 Informacje z otwarcia ofert
26.05.2014 13:58 AP.271.71.2014 Zapytanie nr 1 do SIWZ oraz odpowiedź
19.05.2014 14:05 AP.271.71.2014 Modyfikacja treści SIWZ
19.05.2014 14:04 AP.271.71.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
13.05.2014 13:40 AP.271.71.201 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
13.05.2014 13:39 AP.271.71.2014 Ogłoszenie o zamówieniu