Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.07.2014 13:41 AP.271.74.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
01.07.2014 13:53 AP.271.74.2014 Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.06.2014 13:37 AP.271.74.2014 Informacja z otwarcia ofert
30.05.2014 13:05 AP.271.74.2014 Zapytanie Nr 2 + odpowiedź
28.05.2014 13:51 AP.271.74.2014 Zmiana treści SIWZ + inf. zm. terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
28.05.2014 13:49 AP.271.74.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
23.05.2014 11:29 AP.271.74.2014 Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
15.05.2014 13:14 AP.271.74.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
15.05.2014 13:08 AP.271.74.2014 Ogłoszenie o zamówieniu