Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.07.2014 09:20 AP.271.83.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
30.06.2014 12:27 AP.271.83.2014 Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.06.2014 14:56 AP.271.83.2014 Informacja z otwarcia ofert
04.06.2014 09:43 AP.271.83.2014 Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
27.05.2014 15:05 AP.271.83.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
27.05.2014 15:02 AP.271.83.2014 Ogłoszenie o zamówieniu