Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.07.2014 14:19 AP.271.100.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
16.07.2014 10:45 AP.271.100.2014 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
27.06.2014 10:55 AP.271.100.2014 Informacja z otwarcia ofert
17.06.2014 08:05 AP.271.100.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
17.06.2014 08:03 AP.271.100.2014 Ogłoszenie o zamówieniu