Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.07.2014 12:47 AP.271.97.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
29.07.2014 13:12 AP.271.97.2014 Informacje z otwarcia ofert
25.07.2014 10:53 AP.271.97.2014 Zapytanie i odpowiedź nr 11
24.07.2014 17:20 AP.271.97.2014 Zapytanie i odpowiedź nr 12
24.07.2014 11:43 AP.271.97.2014 Zapytanie i odpowiedź nr 10
24.07.2014 11:42 AP.271.97.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
23.07.2014 12:37 AP.271.97.2014 Zapytanie i odpowiedź nr 9
22.07.2014 14:03 AP.271.97.2014 Zapytanie Nr 7-8 + odpowiedzi
21.07.2014 14:25 AP.271.97.2014 Zapytanie i odpowiedź nr 6
18.07.2014 12:18 AP.271.97.2014 Zapytanie Nr 3-5 + odpowiedzi + inf. o zm. terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
18.07.2014 12:15 AP.271.97.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
10.07.2014 13:56 AP.271.97.2014 Odpowiedź nr 2
07.07.2014 12:02 AP.271.97.2014 Odpowiedź nr 1
04.07.2014 10:31 AP.271.97.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
04.07.2014 10:28 AP.271.97.2014 Ogłoszenie o zamówieniu