Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2014 10:45 AP.271.95.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
02.09.2014 13:23 AP.271.95.2014 Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.08.2014 15:21 AP.271.95.2014 Informacja z otwarcia ofert
04.08.2014 12:38 AP.271.95.2014 Zapytanie do treści SIWZ nr 3 oraz odpowiedź
29.07.2014 12:06 AP.271.95.2014 Zapytanie do treści SIWZ nr 2 oraz odpowiedzi
15.07.2014 11:10 AP>271.95.2014 Zapytanie nr 1 do SIWZ i odpowiedź
12.07.2014 09:20 AP.271.95.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane)
07.07.2014 15:41 AP.271.95.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (wysłane)
05.07.2014 10:12 AP.271.95.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
05.07.2014 10:11 AP.271.95.2014 Ogłoszenie o zamówieniu