Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.07.2015 12:55 SP.0050.3.268.2015 268.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
07.07.2015 12:36 SP.0050.3.262.2015 262.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
07.07.2015 12:34 SP.0050.3.261.2015 261.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.07.2015 15:44 SP.0050.3.248.2015 248.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.07.2015 13:57 SP.0050.3.238.2015 238.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
06.07.2015 13:43 SP.0050.3.237.2015 237.2015 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.131.2015 RM Ruda Śląska z dnia 18.06.2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na 2015 rok
06.07.2015 13:41 SP.0050.3.236.2015 236.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
06.07.2015 13:38 SP.0050.3.235.2015 235.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
06.07.2015 13:30 SP.0050.3.234.2015 234.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.07.2015 13:28 SP.0050.3.233.2015 233.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.07.2015 12:58 SP.0050.3.229.2015 229.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
06.07.2015 12:57 SP.0050.3.228.2015 228.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.07.2015 12:54 SP.0050.3.227.2015 227.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
24.07.2014 12:01 AP.271.105.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
22.07.2014 10:46 AP.271.105.2014 Zawiadomienie o wyniku postepowania
21.07.2014 10:56 AP.271.105.2014 Informacja z otwarcia ofert
10.07.2014 09:53 AP.271.105.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
10.07.2014 09:50 AP.271.105.2014 Ogłoszenie o zamówieniu