Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.08.2015 09:34 SP.0050.2.383.2015 383.2015 w sprawie gospodarowania lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi
26.08.2015 09:32 SP.0050.2.382.2015 382.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska-utwardzenie dróg gruntowych wzdłuż Potoku Bielszowickiego wraz z oznakowaniem szlaku rowerowego"
26.08.2015 09:28 SP.0050.2.380.2015 380.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 10 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. Głównej
26.08.2015 09:24 SP.0050.2.379.2015 379.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 2 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ul. J. Pordzika
26.08.2015 09:21 SP.0050.2.378.2015 378.2015 w sprawie powołania członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.
26.08.2015 09:16 SP.0050.2.377.2015 377.2015 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.314.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do obowiązującego planu"
11.08.2015 13:02 SP.0050.2.376.2015 376.2015 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
11.08.2015 13:00 SP.0050.2.375.2015 375.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa obwodowej trasy rowerowej w Rudzie Śląskiej - roboty drogowe".
11.08.2015 12:56 SP.0050.2.374.2015 374.2015 w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich, przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska.
27.08.2014 10:13 AP.271.115.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
20.08.2014 11:59 AP.271.115.2014 Informacja o ponownym wyborze oferty
19.08.2014 14:47 AP.271.115.2014 Informacja o unieważnieniu czynności
13.08.2014 15:07 AP.271.115.2014 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
04.08.2014 10:53 AP.271.115.2014 Informacja z otwarcia ofert
24.07.2014 09:24 AP.271.115.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
24.07.2014 09:22 AP.271.115.2014 Ogłoszenie o zamówieniu