Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.10.2014 13:34 AP.271.114.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
24.09.2014 13:26 AP.271.114.2014 Zawiadomienie o wyniku postępowania
13.08.2014 12:58 AP.271.114.2014 Informacja z otwarcia ofert
08.08.2014 11:49 AP.271.114.2014 Zapytanie do tresci SIWZ nr 11 oraz odpowiedź
07.08.2014 13:01 AP.271.114.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
07.08.2014 12:58 AP.271.114.2014 Zapytanie do treści SIWZ nr 7,8,9,10 oraz odpowiedzi
06.08.2014 14:14 AP.271.114.2014 Zapytanie do treści SIWZ nr 3,4,5,6 oraz odpowiedź
04.08.2014 15:38 AP.271.114.2014 Zapytanie do treści SIWZ nr 2 oraz odpowiedź
04.08.2014 11:46 AP.271.114.2014 Zapytanie nr 1 do treści SIWZ oraz odpowiedź
30.07.2014 14:11 AP.271.114.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
30.07.2014 14:08 AP.271.114.2014 Ogłoszenie o zamówieniu