Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.09.2014 09:22 AP.271.116.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
04.09.2014 17:48 AP.271.116.2014 Informacja o wyborze oferty
18.08.2014 13:45 AP.271.116.2014 Informacja z otwarcia ofert
06.08.2014 10:11 AP.271.116.2014 Zmiana zapisu SIWZ
06.08.2014 10:07 AP.271.116.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
01.08.2014 09:05 AP.271.116.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
01.08.2014 09:03 AP.271.116.2014 Ogłoszenie o zamowieniu