Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.10.2014 14:09 AP.271.118.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
12.09.2014 12:21 AP.271.118.2014 Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.08.2014 13:09 AP.271.118.2014 Informacja z otwarcia ofert
06.08.2014 08:43 AP.271.118.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
06.08.2014 08:40 AP.271.118.2014 Ogłoszenie o zamówieniu