Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.11.2014 09:55 AP.271.117.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
13.10.2014 14:13 AP.271.117.2014 Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.09.2014 12:12 AP.271.117.2014 Informacja z otwarcia ofert
11.09.2014 15:19 AP.271.117.2014 Zmiana odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ nr 2
09.09.2014 15:18 AP.271.117.2014 Zapytanie do treści SIWZ nr 2 oraz odpowiedź
03.09.2014 09:31 AP.271.117.2014 Zapytanie do treści SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
27.08.2014 11:34 AP.271.117.2014 Modyfikacja SIWZ
18.08.2014 09:08 AP.271.117.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane)
13.08.2014 15:42 AP.271.117.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (wysłane)
13.08.2014 08:55 AP.271.117.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
13.08.2014 08:52 AP.271.117.2014 Ogłoszenie o zamówieniu