Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.10.2014 13:50 AP.271.122.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
29.09.2014 14:00 AP.271.122.2014 Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.09.2014 13:15 AP.271.122.2014 Informacja z otwarcia ofert
09.09.2014 10:58 AP.271.122.2014 Zapytanie nr 2 i 3 + odpowiedzi
03.09.2014 10:51 AP.271.122.2014 Zapytanie do SIWZ nr 1 + odpowiedzi
29.08.2014 11:52 AP.271.122.2014 Zmiana treści SIWZ
29.08.2014 10:32 AP.271.122.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
29.08.2014 10:28 AP.271.122.2014 Ogłoszenie o zamówieniu