Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.12.2014 08:23 AP.271.123.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
26.11.2014 12:22 AP.271.123.2014 Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.10.2014 13:13 AP.271.123.2014 Informacje z otwarcia ofert
30.09.2014 14:36 AP.271.123.2014 Zapytanie nr 3 i odpowiedź
25.09.2014 10:09 AP.271.123.2014 Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
04.09.2014 09:16 AP.271.123.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ)
04.09.2014 09:15 AP.271.123.2014 Ogłoszenie o zamówieniu