Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.10.2014 13:06 AP.271.132.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
29.09.2014 11:09 AP.271.132.2014 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
26.09.2014 11:27 AP.271.132.2014 Informacja z otwarcia ofert
16.09.2014 11:40 AP.271.132.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
16.09.2014 11:37 AP.271.132.2014 Ogłoszenie o zamówieniu