Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2014 16:48 AP.271.130.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
23.10.2014 14:18 AP.271.130.2014 Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.10.2014 14:11 AP.271.130.2014 Informacja z otwacia ofert
15.10.2014 11:04 AP.271.130.2014 Zapytanie nr 12 i odpowiedzi
13.10.2014 09:47 AP.271.130.2014 3 informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
13.10.2014 09:45 AP.271.130.2014 3 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
08.10.2014 14:30 AP.271.130.2014 Zapytania nr 5, 7-11 i odpowiedzi
07.10.2014 14:24 AP>271.130.2014 2 informacja o zmianie terminu składania i otwracia ofert
07.10.2014 14:22 AP.271.130.2014 2 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
03.10.2014 11:57 AP.271.130.2014 Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
03.10.2014 11:56 AP.271.130.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
02.10.2014 16:33 AP.271.130.2014 Zapytania nr 3, 4 i 6 oraz odpowiedzi
29.09.2014 14:00 AP.271.130.2014 Zapytanie nr 2 i odpowiedzi
29.09.2014 10:33 AP.271.130.2014 Zapytanie i odpowiedź
19.09.2014 09:23 AP.271.130.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
19.09.2014 09:21 AP.271.130.2014 Ogłoszenie o zamówieniu