Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.11.2014 14:38 AP.271.134.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zadanie nr 1)
28.10.2014 08:51 AP.271.134.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zad. 2 i 3)
10.10.2014 08:16 AP.271.134.2014 Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.10.2014 11:55 AP.271.134.2014 Informacje z otwarcia ofert
30.09.2014 14:33 AP.271.134.2014 Zapytanie nr1 i odpowiedź
24.09.2014 09:54 AP.271.134.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ)
24.09.2014 09:53 AP.271.134.2014 Ogłoszenie o zamówieniu