Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.11.2014 13:01 AP.271.138.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
30.10.2014 16:57 AP.271.138.2014 Zawiadomienie o wyniku postepowania
17.10.2014 12:40 AP.271.138.2014 Informacja z otwarcia ofert
07.10.2014 14:04 AP.271.138.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
07.10.2014 14:00 AP.271.138.2014 Ogłoszenie o zamówieniu