Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.01.2015 12:51 AP.271.148.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
22.12.2014 12:18 AP.271.148.2014 Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.12.2014 11:58 AP.271.148.2014 Informacja z otwarcia ofert
28.11.2014 13:26 AP.271.148.2014 Zapytanie nr 6 do treści SIWZ oraz odpowiedź
28.11.2014 13:24 AP.271.148.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
27.11.2014 15:04 AP.271.148.2014 Zapytanie nr 2, 3, 4 i 5 do treści SIWZ oraz odpowiedzi
21.11.2014 11:26 AP.271.148.2014 Zapytanie nr 1 do treści SIWZ oraz odpowiedź
21.11.2014 11:24 AP.271.148.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
07.11.2014 09:51 AP.271.148.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
07.11.2014 09:46 AP.271.148.2014 Ogłoszenie o zamówieniu