Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2014 11:38 AP.271.150.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
01.12.2014 15:24 AP.271.150.2014 Informacja o wyborze oferty
21.11.2014 12:00 AP.271.150.2014 Informacja z otwarcia ofert
17.11.2014 12:59 AP.271.150.2014 Zapytanie i odpowiedź nr 3. Zmiana terminów.
17.11.2014 12:56 AP.271.150.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
13.11.2014 15:23 AP.271.150.2014 Zapytania i odpowiedzi nr 1 i 2
07.11.2014 13:50 AP.271.150.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
07.11.2014 13:49 AP.271.150.2014 Ogłoszenie o zamówieniu