Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.01.2015 10:05 AP.271.151.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
19.12.2014 09:23 AP.271.151.2014 Zawiadomienie o wyniku postępowania
02.12.2014 13:10 AP.271.151.12014 Informacje z otwarcia ofert
27.11.2014 12:49 AP.271.151.2014 Dokument informacyjny - zmiana formularza ofertowego oraz terminu składania ofert
27.11.2014 12:48 AP.271.151.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
26.11.2014 12:50 AP271.151.2014 Zapytanie i odpowiedż nr 1
19.11.2014 11:59 AP.271.151.12014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
19.11.2014 11:58 AP.271.151.2014 Ogłoszenie o zamówieniu