Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.02.2015 09:04 AP.271.156.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
21.01.2015 11:48 AP.271.156.2014 Zawiadomienie o wyniku postępowania
09.01.2015 12:39 AP.271.156.2014 Informacja z otwarcia ofert
05.01.2015 15:10 AP.271.156.2014 Zapytanie nr 1 do treści SIWZ oraz odpowiedź
17.12.2014 13:39 AP.271.156.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
17.12.2014 13:36 AP.271.156.2014 Ogłoszenie o zamówieniu