Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2015 15:33 AU.6740.768.2015 Informacja w spr. „Przebudowa ulicy Cichej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach, na nieruchomościach o oznacz. geod. 96/65; 94/10; 98/15; 449/10; 451/15; 95/65; 3954/596; 452/15; 450/10; 183/10; 184/10; ; 224/14; 193/11; 104/14; 219/14; 192/11”.
29.12.2015 13:58 EK.423.6.2015 Lista nagrodzonych i wyróżnionych zawodników za wysokie wyniki sportowe w 2015 roku.
16.12.2015 16:00 KO.6220.1.43.2015 Informacja w spr. ”Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ulicy Wolności w Zabrzu od Browaru do granicy z miastem Ruda Śląska”.
08.12.2015 12:51 AU.6740.773.2015 Informacja w spr. realizacji inwestycji drogowej: "Rozbudowa ulic Górnośląskiej, Katowickiej, Szyb Andrzeja i Obrońców Westerplatte wraz z budową ścieżki rowerowej od ulicy Gołębi do ulicy Kupieckiej i przebudową kolidującej infrastruktury w Rudzie Śląskiej".
26.11.2015 12:17 Lista nagrodzonych i wyróżnionych zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe w 2015 r.
19.11.2015 13:28 PK.7013.29.2015.SD Informacja w spr. „Przebudowa ulicy Reja wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej”
18.11.2015 08:50 KD.7013.24.2015.JO Ogłoszenie w spr. „Dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Piastowskiej w Rudzie Śląskiej”.
09.11.2015 09:19 KO.6220.1.22.2014 Informacja w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu z węgla ze złoża „Śmiłowice””.
05.11.2015 15:28 KO.6341.20.2015 Informacja w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (...)
29.10.2015 10:16 KO.6324.1.65.2015 Informacja w spr. opracowania projektu dokumentów oraz konsultacji społecznych prognoz oddziaływania na środowisko dla planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych w obszarze działania RZGW Gliwice.
20.10.2015 09:59 KD.7013.23.2015.SD Informacja w spr. „Dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Dożynkowej i Dzierżonia wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach”.
20.10.2015 09:57 KD.7013.22.2015.SD Informacja w spr. „Dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Grochowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu".
20.10.2015 09:55 KD.7013.16.2015.SD Informacja w spr. „Dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kossaka wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach”.
20.10.2015 09:53 KD.7013.15.2015.SD Informacja w spr. „Dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Mazurskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej-Halembie”.
20.10.2015 09:50 KD.7013.14.2015.SD Informacja w spr. „Dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Piernikarczyka wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach".
20.10.2015 09:48 KD.7013.13.2015.SD Informacja w spr. „Dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Zjednoczenia wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach”.
20.10.2015 09:44 KD.7013.12.2015.SD Informacja w spr. „Dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Żeleńskiego wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem w Rudzie Śląskiej-Rudzie”.
19.10.2015 09:57 KO.6220.1.22.2014 Informacja w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu z węgla ze złoża Śmiłowice”.
19.10.2015 09:50 KKS.6220.1.43.2015 Informacja w spr. . „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ulicy Wolności w Zabrzu od Browaru do granicy z miastem Ruda Śląska”
19.10.2015 09:32 KKS.6220.1.43.2015 Informacja w spr. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ulicy Wolności w Zabrzu od Browaru do granicy z miastem Ruda Śląska”.
16.10.2015 15:10 KO.6324.1.63.2015 Obwieszczenie w spr. konsultacji dot. "Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Gliwicach".
08.10.2015 17:47 KO.6220.1.41.2013 Informacja w spr. „Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego”
05.10.2015 09:14 Informacja w sprawie konsultacji społecznych prowadzonych przez KZK GOP
30.09.2015 15:53 AU.6740.456.2015 Informacja w spr. „Budowa drogi pomiędzy ul. Kingi i ul. Na Piaski w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach".
24.09.2015 15:45 AU.6740.456.2015 Informacja w spr. „Budowa drogi pomiędzy ul. Kingi i ul. Na Piaski w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach".
18.09.2015 13:12 KKS.6220.1.35.2015 Obwieszczenie w spr. realizacji przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice”
11.09.2015 10:53 KKS.6220.1.9.2015 Informacja w spr. „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1-go Maja w Rudzie Śląskiej”.
28.08.2015 14:40 AU.6740.456.2015 Informacja w spr. "Budowa drogi pomiędzy ul. Kingi i ul. Na Piaski w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach"
21.08.2015 11:32 KKS.6220.1.2.2015 Informacja w spr. przedsięwzięcia pn. „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej projektowanego obszaru koncesyjnego „Makoszowy” do głębokości 1300 m
14.08.2015 12:37 KKS.6223.2.2015 informacja w spr. wniosku o zmianę pozwolenie zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych nie przekracza 30 m3, zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej, ul. Niedurnego 79, eksploatowanej przez Ocynkownię Huty Pokój Sp. z o.o.
24.07.2015 10:20 KKS.6220.1.22.2014 Informacja w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu z węgla ze złoża „Śmiłowice””.
13.07.2015 14:01 KKS.6220.1.2.2015 Informacja w spr. „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej projektowanego obszaru koncesyjnego „Makoszowy” do głębokości 1300 m.”
08.07.2015 13:06 SI.2613.00001.2015 Informacja w spr. składników majątku ruchomego będących w dyspozycji Urzędu Miasta Ruda Śląska, przeznaczonych do przekazania innej samorządowej jednostce budżetowej, samorządowemu zakładowi budżetowemu, samorządowej instytucji kultury lub samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej.
08.07.2015 12:58 KD.7013.021.2014.BW Informacja w spr. "Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w ilości 1408,1 l/s, oraz 463,84 l/s do rzeki Kłodnicy w rejonie osiedla Halemba II, w związku z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności, Zamenhoffa i Międzyblokowej – zlewnia Miodowa i Międzyblokowa w Rudzie Śląskiej".
08.07.2015 12:54 KD.7013.6.2014.BW Informacja w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych – wylotów kanalizacji deszczowej Ø 600, 800 mm na brzegu rzeki Kłodnica oraz likwidację istniejącego wylotu Ø 400 w związku z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności, Zamenhoffa i Międzyblokowej – zlewnia Miodowa i Międzyblokowa w Rudzie Śląskiej".
01.07.2015 15:58 KD.7013.6.2014.BW Informacja w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych – wylotów kanalizacji deszczowej Ø 300 mm oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia ulicy Ondraszka w Rudzie Śląskiej w ilości 60l/s do rowu".
22.06.2015 12:21 KD.7013.8.2015.SD Informacja w spr. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej i ulicę Poranną w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach”
18.06.2015 15:39 EZ.1431.17.2015 Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na sprzedaż sprzętu medycznego
15.06.2015 14:43 KKS.6220.1.2.2015 Informacja w spr. „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej projektowanego obszaru koncesyjnego „Makoszowy” do głębokości 1300 m”.
15.06.2015 14:40 KKS.6220.1.9.2015 Informacja w spr. „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1-go Maja w Rudzie Śląskiej”
29.05.2015 12:56 EZ.1431.15.2015 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż sprzętu medycznego.
22.05.2015 11:37 SDO.3160.1.2015 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego marki VW Passat o numerze rejestracyjnym SL 50000 wycofany z użytku Urzędu Miasta Ruda Śląska.
06.05.2015 08:41 MOSiR.2010.7.2015 Zbycie samochodu osobowego Mercedes-Benz - ogłoszenie przetargu.
30.04.2015 17:13 KKS.6220.1.2.2015 Informacja w spr. „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej projektowanego obszaru koncesyjnego „Makoszowy” do głębokości 1300 m”.
29.04.2015 13:10 SDO.3160.1.2015 Zbycie samochodu osobowego VW Passat - ogłoszenie przetargu.
15.04.2015 12:48 KKS.6220.1.9.2015 Informacja w spr. „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1-go Maja w Rudzie Śląskiej”
15.04.2015 12:40 KKS.6220.1.22.2014 Informacja w spr. Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu z węgla ze złoża „Śmiłowice"
10.04.2015 14:04 MOSiR.2010.7.2015 Zbycie samochodu osobowego MERCEDES-BENZ - ogłoszenie przetargu.
08.04.2015 15:53 KKS.6220.1.2.2015 Informacje w spr. „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej projektowanego obszaru koncesyjnego „Makoszowy” do głębokości 1300 m”
19.03.2015 14:55 KD.7013.021.2014.BW Zawiadomienie w spr. "Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych projektowanym wylotem Ø 500 w ilości 389,74 l/s, Ø 800 w ilości 1041,02 l/s, Ø 1000 w ilości 1431,70 do rzeki Kłodnicy w (...)".

1 2 następna