Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.10.2015 14:46 AP.271.71.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
07.10.2015 12:47 AP.271.71.2015 Zawiadomienie o wyniku postępowania
22.09.2015 12:46 AP.271.71.2015 Informacje z otwarcia ofert
18.09.2015 11:52 AP.271.71.2015 Zapytanie nr 3 i odpowiedź
15.09.2015 13:53 AP.271.71.2015 Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
15.09.2015 13:46 AP.271.71.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3)
14.09.2015 15:39 AP.271.71.2015 Zmiana terminu składania ofert (2)
14.09.2015 15:34 AP.271.71.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
07.09.2015 13:08 AP.271.71.2015 Zmiana terminu składania ofert
07.09.2015 13:05 AP.271.71.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
02.09.2015 10:54 AP.271.71.2015 Zmiana treści SIWZ
28.08.2015 11:38 AP.271.71.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
28.08.2015 11:36 AP.271.71.2015 Ogłoszenie o zamówieniu